NOOR produksjoner

NOOR produksjoner is a live art production company specialicing in performancebased project that explores our postcolonial reality. NOOR productions ANS is run by acter and director Trond Peter Stamsø Munch and playwright and dramaturge Tale Næss. Follow the progress of all our projects and the projects of our collaborators on this blog, and feel free to give us comments and input. If you are interested in booking one of us, ore one of our performances/projects, please contact us on mail to: tpsm@online.no.


fredag 3. juni 2022

NOOR produksjoner med ArtLab på Senja


Porsjektet ArtLab med base i Tromsø drives av Davvi Senter for Scenekunst og gir scenekunstnere en mulighet til å jobbe utforskende med eget materiale, tematikk og metode.

Vi i NOOR er glade for at ArtLab # 11, sesong 2 har tittelen - Stilla, og at NOOR skal få mulighet til å gå dypere med det vi vil drive med fram mot produksjon og realisering av forestillinga vår Stilla - en forestilling.

Laben vil gå av stabelen på Kråkeslottet på Senja seint i august.

I tre dager vil vi sammen dele våre erfaringer og tanker rundt størrelser som stedstap, sivil ulydighet og øko-sorg. Bakteppet for arbeidet vil være dagens inngrep i naturen gjennom utbygging av vindkraft, utslipp av gruveavfall i fjorder, utbygging av matjord og myrer. Alt i lys av aksjonene og hendelsene under protestene mot Alta Kautokeino utbygginga på tidlig 1980-tall.

Undersøkelsene vil være personlige, musikalske, politiske og performative.

De tre som deltar er Ivar Beddari, Bernt Bjørn og Trond Peter Stamsø Munch og Tale Næss vil også være til stede, og vi håper å få til en visning/samtale rundt disse undersøkelsene i Tromsø eller Mo i Rana etter hvert.
Les mer om ArtLab og Davvis aktiviteter her: https://www.davvi.org

tirsdag 12. april 2022

NOOR produksjoners prosjekt "Stilla - en forestilling" får støtte fra Fond for Lyd og Bilde

Med denne støtten er forprosjektet til forestillingen ferdig finansiert.

I sommer reiser Trond Peter Stamsø Munch og Tale Næss til Finnmark for å gjøre seg kjent med landskap og historie rundt hendelsene i forbindelse med brusprengningene under Stilla-aksjonene først på 1980-tallet. Research-reisen er finansiert av Fritt Ord.
Munch er freelance skuespiller og regissør, og jobber fot tiden på filmen om arbeidskonflikten på "Sulis".
Fra og med november 2022 vil han være skuespiller på Sør-Samisk Teater.

I august samler teamet seg for et tredagers laboratorie rundt øko-sorg og øko-terrorisme på Kråkeslottet på Senja for å diskutere og skrive tekster. Hva er stedstap? Hva skal til for at man går fra sinne til handling, og hvor brenner det for oss i dag. Medvirkende er i tillegg til Munch og Næss, Bernt Bjørn og Ivar Beddari. Laben er finansiert av Scenekunstsenteret Davvi og inngår i ArtLabs satsning på utvikling og utforskning av ny scenekunst i nord.
Bernt Bjørn har lang erfaring som skuespiller og skaper av ny scenekunst gjennom sitt arbeid i Ferske Scener som er vår samarbeidspartner på dette prosjektet.

Beddari arbeider i dag ved Hålogaland Teater, men har også medvirket i en rekke forestillinger som tar for seg viktige problemstillinger rundt språk og eierskap i nord, sist i "Lyden av Snø" av Rawdna Carita Eira.

I månedene som følger vil Næss og Munch arbeide i en hjemmeresidens finansiert av SNN, med bearbeiding av research, skriving og videre prosjektering.

Med støtten fra Fond for Lyd og Bilde håper vi å få et manus på plass i løpet av våren 2023, og kanskje har vi noen smakebiter å vise fram allerede neste år.

Vi er svært glade for støtten til prosjektet og lover å holde dere oppdatert her.


mandag 31. januar 2022

NOOR produksjoners prosjekt "Stilla" får støtte fra SNN

 NOOR produksjoner har mottar 60 000,- kroner i støtte til hjemmeresidens for arbeide videre på forestillingen Stilla.

I forestillingen undersøker de forholdene øko-sorg og steds-tap og ser de opp mot muligheter for øko-terrorisme i dagens politiske virkelighet.

I søknaden til SNN skrev NOOR produksjoner:

NOOR produksjoner ANS er et produksjonsselskap for scenekunst og performativ tekst med base i Tromsø, drevet av skuespiller og regissør Trond Peter Stamsø Munch og dramatiker og dramaturg Tale Næss. Produksjonsselskapet har som mål å produsere tekster og scenekunst som problematiserer forhold som retten til land og vann i en postkolonial kontekst.

Våre første prosjekter (en Palestinsk Reise, den Velsignede og Vicarious Dreams) tok for seg situasjonen i Midt Østen.
De siste årene har vi i nært samarbeid med CAN (Conserned artists of Norway) arbeidet med hjemlige og lokale problemstillinger, da særlig med vekt på situasjonen i nord og begreper som aksjonisme og øko-sorg. Prosjektene våre er poetiske, politiske og inneholder ofte nykomponert musikk og video.

Siden 2019 har vi arbeidet med materiale rundt aksjonene i Stilla. Vi ønsker å undersøke scenisk forholdene rundt den andre planlagte brosprengningen under utbyggingen av Alta Kautokeino vassdraget.
I arbeidet med NOOR tar vi med oss vår erfaring som skuespiller, dramatiker, regissør og dramaturg. Med oss har vi skuespillerne Bernt Bjørn og Ivar Beddari.

Næss poetiske og grensesprengende tekster vil i dette prosjektet gå i dialog med Munchs, Bjørns og Beddaris henvendte ekspressive spillestil. Teamet vil samarbeide tett i produksjonsfasen, og vi vil b.a. samarbeie med Tromsø-baserte Ferske Scener. 

onsdag 1. desember 2021

Anmeldelse i Ny Tid trekker fram NOOR produksjoners bidrag til boken NATURTRO fra CAN

 

NOOR produksjoner arbeider i dag med en forestilling om økoterorisme på bakgrunn av hendelser under motstanden av utbygginga av Alta Kautokeino vassdraget for 40 år siden.
Anmelderen skriver:

Høydramatisk motstandskamp i Alta

Marius  von der Fehrs  intervju med den samiske miljøveteranen Niillas  Somby fra protestene mot den tidligere  Alta -utbyggingen blir en påminnelse om at kampen mot nettopp naturovergrep i energipolitikkens navn – og innenfor en postkolonialistisk ramme – har en sterk og lang historie i Norge. Det er utrolig å lese Sombys egen beretning om hvordan han i et forsøk på en symbolsk  sabotasje aksjon mot en bro ble kastet gjennom luften av en ladning som gikk av for tidlig. Han fikk sprengt av seg hånden og rømte siden fra varetekt til urbefolkningsgrupper i Canada, som lærte ham mye om politisk motstandskamp. Den bitre konklusjonen til Somby er at vi har lært langt mindre enn vi burde ha gjort de siste 50 årene.


Intervjuet blir fulgt av en samtale under tittelen «En samtale om å sprenge ei bru». Det blir påpekt at respekten for lokalsamfunn og natureksperter tross alt var langt større under Alta-utbyggingen på 70-tallet enn den er i dagens nyliberale Norge, der politikerne ser fullstendig bort fra forskere og demonstranter og overkjører lokal motstand når det passer dem. «Det er akkurat som det ikke lenger hjelper å ha rett», sier Trond Peter Stamsø Munch, som forteller om at en annen og langt større aksjon var planlagt i Alta to år tidligere: Fossen bro skulle sprenges, og sprengladningen ble faktisk plassert. Hadde planen blitt gjennomført, ville både byggearbeid og politi blitt avskåret fra Stilla, Jotka og Sautso som aktivistene forsvarte. Antagelig ville militæret rykket inn, og konsekvensen ville vært en slags øko-borgerkrig. Her er man nær den såkalte røde linjen mellom ikkevoldelig sivil ulydighet og terrorisme.

Å brenne alle broer til samarbeid og dialog er neppe produktivt, og nettopp derfor var det noe poetisk, nesten rørende i valget til Niillas Somby og hans medaktivister: å lage en bombe satt sammen av lysgranater: «det var ikke snakk om å ødelegge noe. Vi skulle lage en eksplosjon som ville opplyse ...»

mandag 16. august 2021

NOOR deltar i antologi om dekolonialisering av naturen


 Den 13. august lanserte CAN (Concerned Artists of Norway) boka "Naturtro".

Boka er en hybrid og består av en rekke bidrag der kunstnere tar for seg begrepet å "dekolonialisere naturen".
NOOR produksjoners bidrag er en dialog rundt ei bru som aldri ble sprengt. Teksten handler om økoterrorisme og økosorg, og om forestillingen "Stilla - ei forestilling" som vi går svanger med.

Boka kan bestilles ved å følge denne linken: 

https://irisforlag.no/boker/naturtro?fbclid=IwAR1KIGN6FEHAgzdgLSqofy-t9FdJvkbC0Mzf5V_dWutiN6ArsqkViVTUVpk

torsdag 16. juli 2020

Hvem eier vinden?

I høst vil NOOR produksjoners Trond Peter Stamsø Munch være tilknyttet Sør-Samisk teater som en del av produksjonen "Hvem eier vinden".
Produksjonen vil se på utbyggingen av en stor vindmøllepark på Øyfjellet utenfor Mosjøen. Anleggsveier og vindmølleparken går på tvers av sør-samiske beiteområder og vil være til stor hinder for den tradisjonelle samiske reindriften i dette område. Noen av aktivistene mot utbyggingen kaller dette en form for etnisk rensning i praksis.
Har ikke de samiske interessene noe å si for regjeringas satsning på vindkraft?
Hvordan kan en liten minoritetsgruppa stå imot et slik stats-initiert prosjekt?

Teateret skriver om forestillinga:
Det grønne skiftet og utbygging av vindkraftverk i Norge er aktuell tematikk som berører store deler av landet og verden. Giedtine betyr liksom et reingjerde på sørsamisk, og er en viktig og annerledes kommentar i debatten, for eller imot vindkraft, for eller imot det grønne skiftet. Det samiske reingjerdet er speilbildet av den kinesiske krittringen, som ble brukt som rettferdighetens brennpunkt i den kinesiske dramatikeren Li Qianfus universelle drama om barnet som to kvinner gjør krav på.
Barnet plasseres midt i krittringen, i et eldgammelt eventyr om kjærlighet, som også handler om hovmodighet, desperasjon og gjerrighet. For hvem er det egentlig som eier vinden?
Giedtine – hvem eier vinden? er første forestilling av en triologi, der alle omhandler det grønne skiftet. Forestillingen er en del av det europeiske kulturhovedstadsåret, Bodø 2024.På grunn av situasjonen rundt korona er det lagt ut færre billetter enn vanlig. Vi vil anbefale deg å være raskt ut med å skaffe billetter. De finner du på Nordland Teaters hjemmeside (www.nordlandteater.no) 

Munch har nå sagt opp sin stilling som fast ansatt skuespiller ved Trøndelag Teater for å jobbe fulltid med NOOR produksjoner og teaterprosjekter som har forholdet aksjonisme og scenekunst som sitt hovedfokus.
Arbeidet med forestillinga ser Munch som en naturlig fortsettelse av NOOR produksjoners arbeid.
Les mer om forestillinga her: https://asteatere.no/vuesiehtimmieh/giedtine/

fredag 17. januar 2020

MOTforestillinger and "the Blessed" at the HUMAN festival.

The cultural-political platform MOTforestilling is behind the invitation of NOOR productions monologue for the festival HUMAN in Oslo in February.
Behind the festival is translator and scenographer Vibeke Harper and actor and theatre-maker Marius Kolbenstvedt.
MOTforestillinger will also arrange talks and discussions during the festival.
In addition there will be a staged reading of Einat Wetzmans play "Prisoners of the Occupation", directed by Marius Kolbenstvedt.
You can read more here:
https://www.motforestillinger.com/post/motforestillinger-på-human-festivalen


torsdag 19. desember 2019

Support for Stilla - en forestilling

The Norwegian foundation Fritt Ord grants 50 000,- in support to our project Stilla - en forestilling.
The project deals with the right to land and water, civil disobedience and the growing concern for nature and our shared environement.This means that our project manager Trond Peter Stamsø Munch can start doing research for the production.
We are very happy about this and looking forward to updating you on this blog and on our facebook-page: https://www.facebook.com/groups/29370239074/


onsdag 18. desember 2019

A new project takes shape for NOOR productions

After a series of productions about the Middle East, occupied Jerusalem and the refugee-crises, NOOR productions has embarked on a new project called Stilla - en forestilling.
The project deals with the historical material around the protest surrounding the damming up of the Alta river, and the civil disabedience that followed this protest. Connecting it to the growing eco-activism today.
Who owns our natural resources?
And what drives the people that tries to stop humans and capital interfering with the nature that surrounds us?
These are one of the many questions the team wants to take a closer look at as we start researching the project. Actor and director Trond Peter Stamsø Munch manages the project. Tale Næss is headwriter and dramaturg and with us we have actor Bernt Bjørn and Ivar Beddari.
Author and dramaturg Kristin Eriksen Bjørn lends her expertise to the project, as does artist and researcher Kristina Juntila.

fredag 15. november 2019

Prais for NOOR productions Tale Næss` play "Sweatshop-Aleppo"

The radio-play by NOOR production`s Tale Næss has received prais in the Norwegian media while its been performed by Vega Scene in Oslo.
A strong poetic text with great performative qualities, that brings the suffering far away closer to us - is some of the feedback the text has received.
In her text in the Norwegian Shakespear theatre-magazine Elin Høyland writes visely about the text, the staging and the aftertalk. She states that it is a strong text with a great performative potential. She writes about why the text was written and how it is composed. For those who understand Norwegian, here is a quote:
Hørespillet, skrevet av dramatiker Tale Næss, kom i følge henne selv som følge av en reaksjon på nyhetsstrømmen rundt angrepene på Aleppo og krigen slik den foregikk her, med spørsmål om hvordan vi kan forholde oss til virkeligheten i disse ekstreme situasjonene, og generelt i liv som utspiller seg langt utenfor vår egen virkelighet, og kanskje fatteevne. Basert på en artikkel i The Independent om to søstre som etter sin flukt fra Syria nå sitter i en Sweatshop i Izmir og syr redningsvester til andre flyktninger, fylt av skumgummi – som gjør at de ikke vil flyte – har Næss skrevet en tekst som beveger seg på mange nivåer, mellom drøm og virkelighet, tragedie og hverdagsdrømmer, og ropene, riftene og sammenhengene mellom dem.
Det er en tekst som gjennom poetisk språk og simultane dramaturgiske nivåer kan evne å skape sterke bilder i leseren/lytteren, så vel som en performativ kraft; et rom hvor vi trekkes inn i en eksistensiell desperasjon, og samtidig viser glimt av en mulig utvei, eller kanskje rømningsvei.


Read the Whole review here:
https://www.dagsavisen.no/kultur/sweatshop-aleppo-grenselose-drommer-1.1585119?paywall=true

lørdag 7. september 2019

On the 21st of September NOOR productions "the Blessed" visits Stjørdal.


The performance will be shown at Søndre Kulturhjørne at 18.00.
After the performance there will be a talk between director Trond Peter Stamsø Munch and Economist and auther Peder Martin Lysestøl about the situation for the current situation for the Palestinian population living in occupied East Jerusalem.
Artist and translater Vibeke Halper will lead the talk.
 After that we travel on.
Next stop - Oslo. Humanfestivalen in the 25th of february. Vega Scene.

søndag 18. august 2019

The tickets are out for Vega`s production of NOOR productions "Sweatshop - Aleppo"

 
The tickets are awailable through this link: https://vegascene.no/incoming/article1405826.ece
 
Vega Scene Writes:

En redningsvest består av til sammen 48 deler. De setter sammen stoffstykker, glidelås og snorer. De fyller dem med skumgummi. Skumgummi flyter ikke. I går satte de sammen 492 deler – det er 12 vester, det.

           
I SWEATSHOP ALEPPO møter vi tre hjelpearbeidere som leter etter båtflyktninger et sted langs Middelhavet. Mens de venter gjenopplever de historiene til to unge jenter som syr redningsvester på en tekstilfabrikk i Tyrkia, og en sanndrømt gutt som er innesperret av krigen i Syria. Ungdommene drømmer alle om frihet til å være sammen og bevege seg fritt. Om å kunne gjøre helt vanlige ting som å møte den man er forelsket i, eller få vite hvor familien befinner seg.
I SWEATSHOP ALEPPO smelter radioteater, scenetekst, drømmer og musikk sammen til en intim teaterkonsert. Publikum plasseres midt i historieuniverset og sitter sammen med skuespillerne på scenen.
Forestillingen spilles av Espen Løvås, Line Heie Hallem og Hege Aga Edelsteen. Scenografisk konsept er utviklet i samarbeid med Ingvild Rømo Grande, musikken er ved Jo David Lysne, lysdesign ved Stian Linquist og regi ved Katinka Rydin Berge. Sweatshop Aleppo er skrevet av Tale Næss.
 
 


lørdag 6. juli 2019

Prais for NOOR productions Tale Næss "Sweatshop-Aleppo"

Read the review of the staged reading of the play during Dramatikkfestivalen here.
The review is in Norwegian:
https://teaterungdom.blogg.no/heddadagene-2019-sweatshop-aleppo.html

onsdag 19. juni 2019

NOOR productions and Dramatikkfestivalen

 
NOOR Productions Tale Næss` play "Sweatshop - Aleppo" had a staged reading at Vega Scene on the 15th of June 2019.
The play was picked out by a jury for Norsk Dramatikkfestival, as one of the most interesting reasont plays for children and young.
The play portrays the situation for young people on the run from the Syrian war, and the reading was performed by young actors from the project Vega Ung.


Vega Scene is now producing the play. This will be a Production with professional actors. The opening performance will be on the 14th of September.

Here you can hear Tale Næss talk about her writing and her play: https://vimeo.com/341780088

lørdag 11. mai 2019

Poem for the solidarity consert with Palestine on the 8th of May 2019 titled "three roads"

This poem was performed in Olafshallen in Trondheim, in solidarity With the Palestinian people and the situation for all the inhabitants of Jerusalem right now.
The text is in Norwegian.
 
Mai på tempelhøyden
der byen vokser vilt
til suset fra pinjeskoger
                                             er lyset mildt
reiser vi gjennom tida
Tre veier fører hit
En fra tida før tid
                            smal og dyp
Et
                  
            med flokker av flyktninger, kjerrer, busser, biler
Et barn strekker seg på tå, det har en hund etter seg
Den er blind på begge øyne
En gammel kone bærer en krukke fylt med jord
I den vokser det
                                   Et oliventre
 
Den siste veien begynner ved
               

torsdag 10. januar 2019

"Sweatshop - Aleppo" - one of the chosen plays for the Festival of Norwegian Drama 2019

NOOR Productions Tale Næss` play "Sweatshop - Aleppo" has been chosen by the jury for the Festival of New Norwegian Drama, to be one of the three most interesting plays for children and youth in Norway in 2019.
It will be performed at the festival in 2019.
The play handleds the situation among young refugees from Syria, and has been developed through NOOR Productions with the support from the Norwegian Culture Counsil.
We thank all the actors and dancers that have participated in workshoping the text, and Oslo National Academy of the Arts for being a part of the process, as the play is a part of Næss` PHD in playwriting there.
Read more about the festival and the play here: http://dramatikkfestivalen.no/?page_id=807

 

torsdag 27. september 2018

NOORs Tale Næss commissioned to write for the anual NRK-fundraiser TV-aksjonen


On comission NOOR produksjoners Tale Næss has written a poem for this concert that takes Place in Trondheim on the 5th of October to rise money for the fundraiser "Less alone together" in support for Bymisjonen.
Næss` poem is called "Ute" and takles the situation of being pushed away to the edges of society. Weather as a homeless, an addict or a refugee.
You can read the poem in Norwegian here:


                         UTE

Du har en hvit stein
i lomma
du har et frø i hjerte
et bitt i kinnet
Ingen følger deg hjem
 
Du står i krysset og venter
på de som ikke kommer
på å smette handa ned
                     i ei varm bukselomme
Bålet tenner du
                     i tanken
Veien
er stedet du tråkker opp for å få
                   dagene til å møtes
 
Jeg er ikke hjemløs sier du

drar jakka over hodet
finner et busskur, et kratt, en trapp å sitte på
Her
         kan man også være


 
Du teller ikke år
                  du teller dagene
                                             du kan holde igjen - Denne dagen
er ikke den siste
heller ikke denne natta
                 skal spise deg levende
Angsten er et sted å bebo
Navnet et plagg å kle på seg
 
Hver morgen sier du ditt eget navn om igjen og om igjen
til det dekker deg helt - så ensomheten ikke skal finne veien inn          
gjennom huden
            gjennom munnen

            gjennom øret
            gjennom sprekken i tankene
 
Du er ikke fremmed
              du er fremme
Her sier du

kjenner dere meg igjen?
 
Stå da
og se inn i de lysende stuene
Stå da
                      i deg selv
og vent
bare litt til
til vi ser at du er der
Til vi lukker deg inn
 

mandag 17. september 2018

Performing "the Blessed" - Thank you Trondheim

We are happy to report about a full house and a happy audience after the performance of "the Blessed" in Trondheim on Sunday the 16th.
  Here are some of the feedback from the audience:

- A wonderful performance. A beautiful and gripping text performed beautifully.

- This play moved me to tears. What a wonderful text!

- An important play about loss of civil rights and moral dilemmas. About people torn between their individual needs, the State, and political movements. A fantastic play! It`s great that friends of Palestine also shed light on ordinary people lives and destinys -

- Thanks for a fantastic performance!! It was really good!! Me and my friend were both overwhelmed. Strong and increadably well written.


- Thanks for a wonderful performance. Fantastic text and a nice actor. The audience loved it... I thought the text had such beauty and at the same time it managed to produce a beleavable character that made us identify with him. This also thanks to the actors fine work. 

- Congratulations - really good performance. A full house and the audience was so excited.

The photo is from the converastion between Peder Martin Lysestøl, author of several books on the palestinian question and Israely economics, and the director Trond Peter Stamsø Munch from NOOR produksjoner.
  The conversation took place after the performance.

 

onsdag 12. september 2018

Actor and director hard at work in Trondheim

The rehearsals are now on their way before the performance of "the Blessed" in Trondheim. The actor Fredrik Hermansen and the director Trond Peter Stamsø Munch are hard at work at Prropellen Theaters rehearsalspace at Bispehaugen.
  Through this the text is back where it was developed - together With Propellen Teater, and we are looking forward to it meeting the audience in this sunday.
  Photo: Trond Peter Stamsø Munch.

torsdag 6. september 2018

"the Blessed " is ready for Trondheim

In Collaboration with the Palestine Commity in Trondheim we will perform "the Blessed" at Kulturtorget at Trondheim Folkebibliotek at 19.00 on the 16th of September.
   After the performance, Peder Martin Lysestøl, will present the latest news on Israely lageslations and the impact it has on the people living in East- Jerusalem.
  This spring the performance drew a full house and warm ovations at Rådstua Teaterhus in Tromsø.
 The Picture is of the houses that the conflict this performance centres around. Two Israely settlements on the Mount of Olives in Jerusalem. The Picture is taken by Lisen Lie the autumn of 2017.
  All though the performance "the Blessed" is fiction i fiction, it is inspired and partly based on a real murder that took Place in Jericho in 2006.
  After this - the performance will travel to Oslo and the festival MOTforestillinger where it will be performed this spring.