NOOR produksjoner

NOOR produksjoner is a live art production company specialicing in performancebased project that explores our postcolonial reality. NOOR productions ANS is run by acter and director Trond Peter Stamsø Munch and playwright and dramaturge Tale Næss. Follow the progress of all our projects and the projects of our collaborators on this blog, and feel free to give us comments and input. If you are interested in booking one of us, ore one of our performances/projects, please contact us on mail to: tpsm@online.no.


torsdag 12. januar 2023

Allaq - dållen gïele er en forestilling flettet sammen av tre arktiske myter fra Alaska, Kalaallit Nunaat (Grønland) og Sápmi.  


Vi somdriver NOOR produksjoner velger våre oppgaver med omhu, også i vårt arbeid utenfor NOOR produksjoner.

For andre gang arbeider NOORs Trond Peter Stamsø Munch med Sydsamisk Teater. Sør samisk er et truet språk, og det sørsamiske folket lever under stadig press fra storsamfunnet. Derfor er det både politisk viktig og kunstnerisk nødvendig for NOOR å være en del av teaterets arbeid.

Forestillingen Allaq har premiere på Verdal 13. januar, og vil turnere i Trøndelag og Nordland fram til 3. februar. Dere kan lese mer om forestillingen her: https://www.turneteatret.no/forestillinger-og-aktiviteter/allaq-dallen-giele.

Bildene er fra prøvene til forestillingen. Øverst Trond Peter Stamsø Munch. Under skuespiller Mary Sarre.
onsdag 28. desember 2022

STILLA - EN MULIG FORESTILLING, en podkast av NOOR produksjoner i samarbeid med Davvi - Senter for scenekunst


I august 2022 besøkte vi i NOOR produksjoner Kråkeslottet på Senja. Med støtte av prosjektet ArtLab ønsket vi å åpne opp noen problemstillinger vi stod overfor i arbeider vårt. Med oss hadde vi en kantele, en gitar, bass og forsterker. I tre stormfulle dager så vi på begrep som økosorg, stedstap og økoterrorisme. Hva, spurte vi oss selv, er umistelig for oss? Og kan man lage en forestilling om dette? Og kan en slik forestilling kanskje også være en samtale? "Vi" var Tale Næss og Trond Peter Stamsø Munch, og med oss på reisen hadde vi Bernt Bjørn og Ivar Beddari. 

I denne podkasten "gjenbesøker" vi de dagene vi tilbrakte sammen. Den er et forsøk på å gå dypere både i begrepene vi tok for oss og de menneskelige og politiske realitetene bak dem.

Du kan høre hele podkasten her: https://soundcloud.com/noor-produksjoner

Podkasten er laget av NOOR produksjoner i samarbeid med ArtLab og Davvi - Senter for scenekunst. 

Du kan lese mer om ArtLab og Davvi - Senter for scenekunst ved å følge denne linken: https://www.davvi.org/prosjekter/artlab

NOOR produksjoner er et produksjonsselskap som i ulike prosjekter arbeider med spørsmål knyttet til retten til land og vann, Hovedsaklig har vi arbeidet med spørsmål knyttet til situasjonen i Midt Østen, men i den senere tid har vi også sett nærmete på hendelser og problemstillinger nærmere oss selv, både tematisk og geografisk. 

I prosjektet "Stilla - en forestilling" spør vi: Hvor står kampene i vår egen landsdel i dag? Hva ville vært umistelige for oss? Hvilke landskap ville vi være villige til å lenke oss fast for å bevare?lørdag 5. november 2022

NOOR produksjoner lager podkast i samarbeid med Davvi - Senter for scenekunst


I etterkant av ArtLaben NOOR produksjoner hadde på Kråkeslottet på Senja i august i år, ønsker vi å dele erfaringer og tanker rundt økosorg, stedstap og tilhørighet.
Med bakgrunnen i erfaringene fra kampen mot utbyggingen av Alta Kautokeino-vassdraget spør vi oss selv: 
Hva er umistelig for oss? 
Hvor står kampene i dag.
Og kan man lage scenekunst rundt dette?

Ansvarlig for podkasten vil være NOOR produksjoners Tale Næss. Medvirkende er NOOR produksjoners Trond Peter Stamsø Munch og våre samarbeidspartnere Bernt Bjørn og Ivar Beddari.
Podkasten vil bestå av refleksjoner, samtaler og opptak fra arbeid gjort under laben i august.
Vi gleder oss til å dele resultatet med dere og håper å ha det klart mot slutten av desember.
Denne podkasten hadde ikke vært mulig uten vårt samarbeid med ArtLab og Davvi - Senter for scenekunst som er vær nære samarbeidspartner i denne omgangen.


Bildet er fra arbeidet under ArtLab # 11 - en forestilling på Kråkeslottet på Senja.
Takk også til Georg Blichfeldt for upåklagelig vertskap, samtaler og støtte.


 


mandag 29. august 2022

NOOR produksjoner holder ArtLab på Senja


21. - 24 juni møttes NOOR produksjoners Tale Næss og Trond Peter Stamsø Munch med skuespiller og regissør Bernt Bjørn og musiker og skuespiller Ivar Beddari for et tre dagers laboratorie på Senja.
Laben var et samarbeid mellom ArtLab, et prosjekt for utvikling og undersøkelse av samtidig scenekunst i regi av Davvi - Senter for Scenekunst og NOOR produksjoner, og kunne gjennomføres med støtte fra SNN.

Bakgrunnen for laben var en reise i Øst Finnmark Næss og Munch hadde gjennomført en måned tidligere og spørsmål de har stilt seg rundt størrelser som stedstap, økosorg og sivil ulydighet. Hva er det som gjør at mange føler en slik sorg ved tap av et sted de synes om? Kan man snakke om en sorg knyttet til et personlig landskap eller en økologi? 
Flere tidligere og også pågående konflikter rundt kraftutbygging og ekspropriering av jordbruksland, har ført til opprør fra enkeltpersoner og sammenstøt innad i småsamfunn (som ved Mardøla aksjonen og ved utbyggingen av Alta Kautokeino vassdraget, og nå for eksempel i forbindelse med aksjonene som pågår i Repparfjorden). Folkeaksjoner har sprunget opp, og disse har i enkelte tilfeller gjennomført søksmål mot staten og noen har også gjennomført aksjoner som innbefatter sivil ulydighet.

Hva - spurte vi oss selv og hverandre - skulle til for at vi ville gått til slike aksjoner?
Hvilke steder og hvilke landskap er umistelige for oss?
Og hvorfor er de det?

Det var naturlig for oss at laben gikk av stabelen hos Georg Blichfeldt på Kråkeslottet på Senja. Kråkeslottet driver både en musikkfestival og en kunstfestival på idealistisk grunnlag og leter etter måter å fortsette en idealistisk drift der kunsten og kunstnere kan få plass til å utvikle og vise sine prosjekter. Men dette innbefatter både frustrasjoner, konfrontasjoner og en stadig redsel for at det ikke lenger skal være mulig å drive stedet.

Samtalene med Blichfeldt og hans daglige større og minder kamper for å kunne beholde og drive stedet, ble dermed også en del av selve laben. 

Underveis var det samtalene mellom utøvere og team som formet både den teksten og den musikken som ble skapt.
Ønsket er nå at laben skal få en del to der tekstene og musikken kan møte et publikum, og der de kan innlemmes i en samtale. 
Kanskje er samtalen selve grunnformen i den forestillingen NOOR ønsker å lage. En samtale som slipper folke til. Et sted der man kan dele både sinne og glede, der både personlige erfaringer og politiske meninger kan utveksles og der musikken kan fungere både som en klangbunn for det som deles og som en kraft som gir mot og overskudd til å handle.

NOOR produksjoner skal ha en hjemmeresidens med støtte av SNN nå i oktober, og vi kommer til å søke Davvi - Senter for scenekunst om en residens i Hammerfest neste år. Kanskje kan vi der ta både tanker og materiale videre, og finne en vei framover der forestillinga kan bli til gjennom møter med folk på de stedene og i den virkeligheten de bor i.


fredag 19. august 2022

NOOR produksjoner besøker Stilla og Sautso

I sommer reiste NOOR produksjoner i Finnmark for å besøke steder forbundet med sivil ulydighet og stedstap.

Reisen ble gjort med støtte fra Fritt Ord, og NOOR produksjoner besøkte b.a. Fossan Bru og Nullpunktet ved Stilla. Fra Stilla kjørte vi så langt det gikk mot Sautso og demningen. Bildet er av NOOR produksjoners Tale Næss og utsikten fra Tufteberget ved Joatkajávrrit (det nærmeste man kommer Vidnejávri og Sautso i dag). 
Under ser vi et bilde av Trond Peter Stamsø Munch, på Nullpunktet, ved stedet der aksjonistene slo leir for å stoppe anleggsarbeidet i 1980-81. 


Sivil ulydighet og ikkevoldsprinsippet var bærebjelkene i motstandskampen den gangen. Bildet under er tatt av Ola Røe under aksjonen i Stilla i 1981.Uavhengig av Folkeaksjonens planer og strategier ble en taktisk sprengningsaksjon planlagt mot Fossan Bru i 1979. 
Målet var å hindre anleggsarbeidere i å komme over broa og dermed hindre byggingen av dammen.
I følge kilder ble brua underminert og det var bare å trykke på knappen, men aksjonen ble aldri gjennomført. 
Vi i NOOR produksjoner lurer på hvilken historie som ville vært skrevet om aksjonen hadde blitt gjennomført som planlagt.


Aksjonistene tapte kampen for førti år siden, og dammen ble bygd.
I dag står vi foran nye kamper i samme område. Igjen er det kraft og energiforsyning det politiske spillet dreier rundt. Igjen er det vår evne til å forvalte våre naturresurser det handler om og sentralt, den gang som nå, står spørsmålet om samenes råderett over land og vann.

fredag 3. juni 2022

NOOR produksjoner med ArtLab på Senja


Porsjektet ArtLab med base i Tromsø drives av Davvi Senter for Scenekunst og gir scenekunstnere en mulighet til å jobbe utforskende med eget materiale, tematikk og metode.

Vi i NOOR er glade for at ArtLab # 11, sesong 2 har tittelen - Stilla, og at NOOR skal få mulighet til å gå dypere med det vi vil drive med fram mot produksjon og realisering av forestillinga vår Stilla - en forestilling.

Laben vil gå av stabelen på Kråkeslottet på Senja seint i august.

I tre dager vil vi sammen dele våre erfaringer og tanker rundt størrelser som stedstap, sivil ulydighet og øko-sorg. Bakteppet for arbeidet vil være dagens inngrep i naturen gjennom utbygging av vindkraft, utslipp av gruveavfall i fjorder, utbygging av matjord og myrer. Alt i lys av aksjonene og hendelsene under protestene mot Alta Kautokeino utbygginga på tidlig 1980-tall.

Undersøkelsene vil være personlige, musikalske, politiske og performative.

De tre som deltar er Ivar Beddari, Bernt Bjørn og Trond Peter Stamsø Munch og Tale Næss vil også være til stede, og vi håper å få til en visning/samtale rundt disse undersøkelsene i Tromsø eller Mo i Rana etter hvert.
Les mer om ArtLab og Davvis aktiviteter her: https://www.davvi.org

tirsdag 12. april 2022

NOOR produksjoners prosjekt "Stilla - en forestilling" får støtte fra Fond for Lyd og Bilde

Med denne støtten er forprosjektet til forestillingen ferdig finansiert.

I sommer reiser Trond Peter Stamsø Munch og Tale Næss til Finnmark for å gjøre seg kjent med landskap og historie rundt hendelsene i forbindelse med brusprengningene under Stilla-aksjonene først på 1980-tallet. Research-reisen er finansiert av Fritt Ord.
Munch er freelance skuespiller og regissør, og jobber fot tiden på filmen om arbeidskonflikten på "Sulis".
Fra og med november 2022 vil han være skuespiller på Sør-Samisk Teater.

I august samler teamet seg for et tredagers laboratorie rundt øko-sorg og øko-terrorisme på Kråkeslottet på Senja for å diskutere og skrive tekster. Hva er stedstap? Hva skal til for at man går fra sinne til handling, og hvor brenner det for oss i dag. Medvirkende er i tillegg til Munch og Næss, Bernt Bjørn og Ivar Beddari. Laben er finansiert av Scenekunstsenteret Davvi og inngår i ArtLabs satsning på utvikling og utforskning av ny scenekunst i nord.
Bernt Bjørn har lang erfaring som skuespiller og skaper av ny scenekunst gjennom sitt arbeid i Ferske Scener som er vår samarbeidspartner på dette prosjektet.

Beddari arbeider i dag ved Hålogaland Teater, men har også medvirket i en rekke forestillinger som tar for seg viktige problemstillinger rundt språk og eierskap i nord, sist i "Lyden av Snø" av Rawdna Carita Eira.

I månedene som følger vil Næss og Munch arbeide i en hjemmeresidens finansiert av SNN, med bearbeiding av research, skriving og videre prosjektering.

Med støtten fra Fond for Lyd og Bilde håper vi å få et manus på plass i løpet av våren 2023, og kanskje har vi noen smakebiter å vise fram allerede neste år.

Vi er svært glade for støtten til prosjektet og lover å holde dere oppdatert her.


mandag 31. januar 2022

NOOR produksjoners prosjekt "Stilla" får støtte fra SNN

 NOOR produksjoner har mottar 60 000,- kroner i støtte til hjemmeresidens for arbeide videre på forestillingen Stilla.

I forestillingen undersøker de forholdene øko-sorg og steds-tap og ser de opp mot muligheter for øko-terrorisme i dagens politiske virkelighet.

I søknaden til SNN skrev NOOR produksjoner:

NOOR produksjoner ANS er et produksjonsselskap for scenekunst og performativ tekst med base i Tromsø, drevet av skuespiller og regissør Trond Peter Stamsø Munch og dramatiker og dramaturg Tale Næss. Produksjonsselskapet har som mål å produsere tekster og scenekunst som problematiserer forhold som retten til land og vann i en postkolonial kontekst.

Våre første prosjekter (en Palestinsk Reise, den Velsignede og Vicarious Dreams) tok for seg situasjonen i Midt Østen.
De siste årene har vi i nært samarbeid med CAN (Conserned artists of Norway) arbeidet med hjemlige og lokale problemstillinger, da særlig med vekt på situasjonen i nord og begreper som aksjonisme og øko-sorg. Prosjektene våre er poetiske, politiske og inneholder ofte nykomponert musikk og video.

Siden 2019 har vi arbeidet med materiale rundt aksjonene i Stilla. Vi ønsker å undersøke scenisk forholdene rundt den andre planlagte brosprengningen under utbyggingen av Alta Kautokeino vassdraget.
I arbeidet med NOOR tar vi med oss vår erfaring som skuespiller, dramatiker, regissør og dramaturg. Med oss har vi skuespillerne Bernt Bjørn og Ivar Beddari.

Næss poetiske og grensesprengende tekster vil i dette prosjektet gå i dialog med Munchs, Bjørns og Beddaris henvendte ekspressive spillestil. Teamet vil samarbeide tett i produksjonsfasen, og vi vil b.a. samarbeie med Tromsø-baserte Ferske Scener. 

onsdag 1. desember 2021

Anmeldelse i Ny Tid trekker fram NOOR produksjoners bidrag til boken NATURTRO fra CAN

 

NOOR produksjoner arbeider i dag med en forestilling om økoterorisme på bakgrunn av hendelser under motstanden av utbygginga av Alta Kautokeino vassdraget for 40 år siden.
Anmelderen skriver:

Høydramatisk motstandskamp i Alta

Marius  von der Fehrs  intervju med den samiske miljøveteranen Niillas  Somby fra protestene mot den tidligere  Alta -utbyggingen blir en påminnelse om at kampen mot nettopp naturovergrep i energipolitikkens navn – og innenfor en postkolonialistisk ramme – har en sterk og lang historie i Norge. Det er utrolig å lese Sombys egen beretning om hvordan han i et forsøk på en symbolsk  sabotasje aksjon mot en bro ble kastet gjennom luften av en ladning som gikk av for tidlig. Han fikk sprengt av seg hånden og rømte siden fra varetekt til urbefolkningsgrupper i Canada, som lærte ham mye om politisk motstandskamp. Den bitre konklusjonen til Somby er at vi har lært langt mindre enn vi burde ha gjort de siste 50 årene.


Intervjuet blir fulgt av en samtale under tittelen «En samtale om å sprenge ei bru». Det blir påpekt at respekten for lokalsamfunn og natureksperter tross alt var langt større under Alta-utbyggingen på 70-tallet enn den er i dagens nyliberale Norge, der politikerne ser fullstendig bort fra forskere og demonstranter og overkjører lokal motstand når det passer dem. «Det er akkurat som det ikke lenger hjelper å ha rett», sier Trond Peter Stamsø Munch, som forteller om at en annen og langt større aksjon var planlagt i Alta to år tidligere: Fossen bro skulle sprenges, og sprengladningen ble faktisk plassert. Hadde planen blitt gjennomført, ville både byggearbeid og politi blitt avskåret fra Stilla, Jotka og Sautso som aktivistene forsvarte. Antagelig ville militæret rykket inn, og konsekvensen ville vært en slags øko-borgerkrig. Her er man nær den såkalte røde linjen mellom ikkevoldelig sivil ulydighet og terrorisme.

Å brenne alle broer til samarbeid og dialog er neppe produktivt, og nettopp derfor var det noe poetisk, nesten rørende i valget til Niillas Somby og hans medaktivister: å lage en bombe satt sammen av lysgranater: «det var ikke snakk om å ødelegge noe. Vi skulle lage en eksplosjon som ville opplyse ...»

mandag 16. august 2021

NOOR deltar i antologi om dekolonialisering av naturen


 Den 13. august lanserte CAN (Concerned Artists of Norway) boka "Naturtro".

Boka er en hybrid og består av en rekke bidrag der kunstnere tar for seg begrepet å "dekolonialisere naturen".
NOOR produksjoners bidrag er en dialog rundt ei bru som aldri ble sprengt. Teksten handler om økoterrorisme og økosorg, og om forestillingen "Stilla - ei forestilling" som vi går svanger med.

Boka kan bestilles ved å følge denne linken: 

https://irisforlag.no/boker/naturtro?fbclid=IwAR1KIGN6FEHAgzdgLSqofy-t9FdJvkbC0Mzf5V_dWutiN6ArsqkViVTUVpk

torsdag 16. juli 2020

Hvem eier vinden?

I høst vil NOOR produksjoners Trond Peter Stamsø Munch være tilknyttet Sør-Samisk teater som en del av produksjonen "Hvem eier vinden".
Produksjonen vil se på utbyggingen av en stor vindmøllepark på Øyfjellet utenfor Mosjøen. Anleggsveier og vindmølleparken går på tvers av sør-samiske beiteområder og vil være til stor hinder for den tradisjonelle samiske reindriften i dette område. Noen av aktivistene mot utbyggingen kaller dette en form for etnisk rensning i praksis.
Har ikke de samiske interessene noe å si for regjeringas satsning på vindkraft?
Hvordan kan en liten minoritetsgruppa stå imot et slik stats-initiert prosjekt?

Teateret skriver om forestillinga:
Det grønne skiftet og utbygging av vindkraftverk i Norge er aktuell tematikk som berører store deler av landet og verden. Giedtine betyr liksom et reingjerde på sørsamisk, og er en viktig og annerledes kommentar i debatten, for eller imot vindkraft, for eller imot det grønne skiftet. Det samiske reingjerdet er speilbildet av den kinesiske krittringen, som ble brukt som rettferdighetens brennpunkt i den kinesiske dramatikeren Li Qianfus universelle drama om barnet som to kvinner gjør krav på.
Barnet plasseres midt i krittringen, i et eldgammelt eventyr om kjærlighet, som også handler om hovmodighet, desperasjon og gjerrighet. For hvem er det egentlig som eier vinden?
Giedtine – hvem eier vinden? er første forestilling av en triologi, der alle omhandler det grønne skiftet. Forestillingen er en del av det europeiske kulturhovedstadsåret, Bodø 2024.På grunn av situasjonen rundt korona er det lagt ut færre billetter enn vanlig. Vi vil anbefale deg å være raskt ut med å skaffe billetter. De finner du på Nordland Teaters hjemmeside (www.nordlandteater.no) 

Munch har nå sagt opp sin stilling som fast ansatt skuespiller ved Trøndelag Teater for å jobbe fulltid med NOOR produksjoner og teaterprosjekter som har forholdet aksjonisme og scenekunst som sitt hovedfokus.
Arbeidet med forestillinga ser Munch som en naturlig fortsettelse av NOOR produksjoners arbeid.
Les mer om forestillinga her: https://asteatere.no/vuesiehtimmieh/giedtine/

fredag 17. januar 2020

MOTforestillinger and "the Blessed" at the HUMAN festival.

The cultural-political platform MOTforestilling is behind the invitation of NOOR productions monologue for the festival HUMAN in Oslo in February.
Behind the festival is translator and scenographer Vibeke Harper and actor and theatre-maker Marius Kolbenstvedt.
MOTforestillinger will also arrange talks and discussions during the festival.
In addition there will be a staged reading of Einat Wetzmans play "Prisoners of the Occupation", directed by Marius Kolbenstvedt.
You can read more here:
https://www.motforestillinger.com/post/motforestillinger-på-human-festivalen


torsdag 19. desember 2019

Support for Stilla - en forestilling

The Norwegian foundation Fritt Ord grants 50 000,- in support to our project Stilla - en forestilling.
The project deals with the right to land and water, civil disobedience and the growing concern for nature and our shared environement.This means that our project manager Trond Peter Stamsø Munch can start doing research for the production.
We are very happy about this and looking forward to updating you on this blog and on our facebook-page: https://www.facebook.com/groups/29370239074/


onsdag 18. desember 2019

A new project takes shape for NOOR productions

After a series of productions about the Middle East, occupied Jerusalem and the refugee-crises, NOOR productions has embarked on a new project called Stilla - en forestilling.
The project deals with the historical material around the protest surrounding the damming up of the Alta river, and the civil disabedience that followed this protest. Connecting it to the growing eco-activism today.
Who owns our natural resources?
And what drives the people that tries to stop humans and capital interfering with the nature that surrounds us?
These are one of the many questions the team wants to take a closer look at as we start researching the project. Actor and director Trond Peter Stamsø Munch manages the project. Tale Næss is headwriter and dramaturg and with us we have actor Bernt Bjørn and Ivar Beddari.
Author and dramaturg Kristin Eriksen Bjørn lends her expertise to the project, as does artist and researcher Kristina Juntila.

fredag 15. november 2019

Prais for NOOR productions Tale Næss` play "Sweatshop-Aleppo"

The radio-play by NOOR production`s Tale Næss has received prais in the Norwegian media while its been performed by Vega Scene in Oslo.
A strong poetic text with great performative qualities, that brings the suffering far away closer to us - is some of the feedback the text has received.
In her text in the Norwegian Shakespear theatre-magazine Elin Høyland writes visely about the text, the staging and the aftertalk. She states that it is a strong text with a great performative potential. She writes about why the text was written and how it is composed. For those who understand Norwegian, here is a quote:
Hørespillet, skrevet av dramatiker Tale Næss, kom i følge henne selv som følge av en reaksjon på nyhetsstrømmen rundt angrepene på Aleppo og krigen slik den foregikk her, med spørsmål om hvordan vi kan forholde oss til virkeligheten i disse ekstreme situasjonene, og generelt i liv som utspiller seg langt utenfor vår egen virkelighet, og kanskje fatteevne. Basert på en artikkel i The Independent om to søstre som etter sin flukt fra Syria nå sitter i en Sweatshop i Izmir og syr redningsvester til andre flyktninger, fylt av skumgummi – som gjør at de ikke vil flyte – har Næss skrevet en tekst som beveger seg på mange nivåer, mellom drøm og virkelighet, tragedie og hverdagsdrømmer, og ropene, riftene og sammenhengene mellom dem.
Det er en tekst som gjennom poetisk språk og simultane dramaturgiske nivåer kan evne å skape sterke bilder i leseren/lytteren, så vel som en performativ kraft; et rom hvor vi trekkes inn i en eksistensiell desperasjon, og samtidig viser glimt av en mulig utvei, eller kanskje rømningsvei.


Read the Whole review here:
https://www.dagsavisen.no/kultur/sweatshop-aleppo-grenselose-drommer-1.1585119?paywall=true

lørdag 7. september 2019

On the 21st of September NOOR productions "the Blessed" visits Stjørdal.


The performance will be shown at Søndre Kulturhjørne at 18.00.
After the performance there will be a talk between director Trond Peter Stamsø Munch and Economist and auther Peder Martin Lysestøl about the situation for the current situation for the Palestinian population living in occupied East Jerusalem.
Artist and translater Vibeke Halper will lead the talk.
 After that we travel on.
Next stop - Oslo. Humanfestivalen in the 25th of february. Vega Scene.

søndag 18. august 2019

The tickets are out for Vega`s production of NOOR productions "Sweatshop - Aleppo"

 
The tickets are awailable through this link: https://vegascene.no/incoming/article1405826.ece
 
Vega Scene Writes:

En redningsvest består av til sammen 48 deler. De setter sammen stoffstykker, glidelås og snorer. De fyller dem med skumgummi. Skumgummi flyter ikke. I går satte de sammen 492 deler – det er 12 vester, det.

           
I SWEATSHOP ALEPPO møter vi tre hjelpearbeidere som leter etter båtflyktninger et sted langs Middelhavet. Mens de venter gjenopplever de historiene til to unge jenter som syr redningsvester på en tekstilfabrikk i Tyrkia, og en sanndrømt gutt som er innesperret av krigen i Syria. Ungdommene drømmer alle om frihet til å være sammen og bevege seg fritt. Om å kunne gjøre helt vanlige ting som å møte den man er forelsket i, eller få vite hvor familien befinner seg.
I SWEATSHOP ALEPPO smelter radioteater, scenetekst, drømmer og musikk sammen til en intim teaterkonsert. Publikum plasseres midt i historieuniverset og sitter sammen med skuespillerne på scenen.
Forestillingen spilles av Espen Løvås, Line Heie Hallem og Hege Aga Edelsteen. Scenografisk konsept er utviklet i samarbeid med Ingvild Rømo Grande, musikken er ved Jo David Lysne, lysdesign ved Stian Linquist og regi ved Katinka Rydin Berge. Sweatshop Aleppo er skrevet av Tale Næss.
 
 


lørdag 6. juli 2019

Prais for NOOR productions Tale Næss "Sweatshop-Aleppo"

Read the review of the staged reading of the play during Dramatikkfestivalen here.
The review is in Norwegian:
https://teaterungdom.blogg.no/heddadagene-2019-sweatshop-aleppo.html

onsdag 19. juni 2019

NOOR productions and Dramatikkfestivalen

 
NOOR Productions Tale Næss` play "Sweatshop - Aleppo" had a staged reading at Vega Scene on the 15th of June 2019.
The play was picked out by a jury for Norsk Dramatikkfestival, as one of the most interesting reasont plays for children and young.
The play portrays the situation for young people on the run from the Syrian war, and the reading was performed by young actors from the project Vega Ung.


Vega Scene is now producing the play. This will be a Production with professional actors. The opening performance will be on the 14th of September.

Here you can hear Tale Næss talk about her writing and her play: https://vimeo.com/341780088

lørdag 11. mai 2019

Poem for the solidarity consert with Palestine on the 8th of May 2019 titled "three roads"

This poem was performed in Olafshallen in Trondheim, in solidarity With the Palestinian people and the situation for all the inhabitants of Jerusalem right now.
The text is in Norwegian.
 
Mai på tempelhøyden
der byen vokser vilt
til suset fra pinjeskoger
                                             er lyset mildt
reiser vi gjennom tida
Tre veier fører hit
En fra tida før tid
                            smal og dyp
Et
                  
            med flokker av flyktninger, kjerrer, busser, biler
Et barn strekker seg på tå, det har en hund etter seg
Den er blind på begge øyne
En gammel kone bærer en krukke fylt med jord
I den vokser det
                                   Et oliventre
 
Den siste veien begynner ved